Modalidad de Pago
Nova Modalitat de Pagament per als Clients de Banc Santander,BBVA, ABANCA, CajaMar  i CaixaBank.

Si és client d’alguna de aquestes  entitats bancaries realitze el pagament del formulari  utilizant  els  portals bancaris de la seua entitat. Mes Informació en el punt Modalitats de Pagament de Provisiones.

 “Aquest procediment no és aplicable a documents tramitats a través dels serveis web del Col·legi de Registradors”.

Modalitats de Pagament de Provisions:

Banca Banca Online per a Clients de Banc Santander, BBVA,  ABANCA, CaixaMar i Caixabank:  Si és client d’alguna de aquestes  entitats bancàries realitze el pagament del formulari  utilitzant  els  portals bancaris de la seua entitat.

Passos a seguir:

  • Accedir a emplenar el model del document a presentar, i donar a l’opció de “Només Imprimir model”. Una vegada imprés aquest model i realitzat el pagament, s’ha de presentar en el Registre juntament amb el seu justificant de pagament, que s’aportara amb la documentació corresponent.

     

  • Seguidament, s’accedirà a la Banca Online de la nostra entitat bancària, des d’on es realitzara el pagament de l’import que apareix en el formulari.

Els enllaços a la Banca Online d’aquestes entitats són els següents:

Pagament efectiu  en l’oficina del Registre o pagament en càrrec en compte  en les entitats CajaMar o Banc Santander. 

Passos a seguir:

  • Accedir a emplenar el model del document a presentar, i donar a l’opció de “Només Imprimir model”. Una vegada imprés aquest model i realitzat el pagament, s´ha de presentar en el Registre juntament amb el seu justificant de pagament, que s’aportaran amb la documentació corresponent.
  • Presentar model i pagar en les oficines del Registre en horari  de 9 a 14, o bé realitzar el pagament en càrrec en compte en qualsevol oficina de CAJAMAR I BANC SANTANDER, en els horaris establits a aquest efecte.

Pagament amb Targeta per TPV per a altres entitats bancàries.

 

Informació de Provisions i Honoraris

Honoraris i Provisions

Formularis per al Pagament de Provisions

Documentos
cuentas anuales
Libros