Informació Mercantil Online

ACCÉS

Petició de Notes Simples , Certificacions, Presentació De Comptes i Llibres Telemàtics, i Informes estadístics sobre les societats.

Si encara no és usuari abonatPunxe Ací

 

Aviso Importante

  S’informa que, després de l’entrada en vigor de la Llei 11/2023, de 8 de maig, de transposició de Directives de la Unió Europea en matèria d’accessibilitat de determinats productes i servicis, migració de persones altament qualificades, tributària i digitalització d’actuacions notarials i registrals; i per la qual es modifica la llei 12/2011, de 27 de maig, sobre responsabilitat civil per danys nuclears o produïts per materials radioactius, en cas de la presentació de documents de manera presencial,  ha d’emplenar la nova instancia (es recomana emplenar el formulari web, no descarregar)

  Es recorda que el termini de qualificació i despatx s’àmplia a trenta dies hàbils, en els termes de l’article Primer, punt III, lletra c) de la Resolució de 7 de juliol de 2023, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, de Digitalització, el text de la qual us transcric a continuació:

“c) L’entrada en vigor de la Llei 11/2023, de 8 de maig, que tindrà lloc el 9 de maig de 2024, portarà amb si l’ampliació del termini de qualificació i despatx en trenta dies hàbils per un període que aconseguirà fins al dia 31 de juliol de 2024, a comptar des del dia 9 de maig de 2024. Els dies 9 i 10 de maig de 2024 tindran la consideració de dies inhàbils amb caràcter general en tots els registres. A este efecte el Col·legi de Registradors comunicarà, amb almenys una setmana d’antelació, esta circumstància, informació que haurà d’oferir-se en la pàgina web del Col·legi de Registradors i en cadascun dels registres”.

Ultimes Notícies

Totes les notícies
Registre Mercantil de València

Gran Vía Marqués del Turia, 57
46005 VALENCIA
Tel. 963898926 Fax. 963932084

Horari

L’horari d’atenció al público és de dilluns a divendres: De 9 a 17 hores.

Excepte el mes d’agost i els dies 24 i 31 de desembre que estarà obert de 9 a 14 hores, excepte festius.

Sugeriments

Si deitja realitzar qualsevol suggeriment  punxe ací