Text Legal TPV

Text Legal Tpv-www.rmvalencia.com 

El servei TPV del Registre Mercantil de València té la finalitat de crear un document en format PDF acreditatiu del pagament amb targeta de crèdit de les provisions per a la inscripció de documents societaris. Aquest servei tracta de facilitar a l’usuari el pagament amb targeta de crèdit i evitar amb això el pagament en efectiu en les oficines del Registre.

L’ús del servei tpv és voluntari. En l’actualitat el servei és vàlid únicament per als serveis enumerats en aquest de manera exclusiva no podent usar-se per a uns altres no inclosos. Així mateix el sistema no és valgut per al pagament d’honoraris de document tramitats telemàticament en els serveis web del Col·legi de Registradors atés que aquest servei disposa del seu propi sistema de pagament domiciliat.

Enviaments

El servei TPV del Registre Mercantil de València no realitza cap tipus d’enviament físic, l’usuari rep un justificant de pagament en format PDF online en el moment posterior al pagament a través de les passarel·les de pagament habilitades. L’usuari és el responsable d’imprimir en el moment del pagament aquest justificant si bé una vegada confirmat el pagament pot reimprimir-se des de la seua àrea de client.

Devolucions

El pagador del document que desistisca de la utilització del justificant de pagament pot acudir a les nostres oficines identificant-se amb el DNI i aportant aquest justificant de pagament perquè es procedisca a la devolució de l’import del justificant de pagament.

Protecció de dades

Les dades recollides per aquesta aplicació són tractats sobre la base de la nostra Política de privacitat

A efectes informatius: El servei emmagatzema les dades necessàries per a la gestió efectiva dels pagaments i la reimpressió d’aquests. Per a generar nous justificants de pagament han de reintroduir-se totes les dades de nou. EL REGISTRE MERCANTIL DE VALÈNCIA CB no emmagatzema cap tipus d’informació relativa a mitjans de pagament, les dades de la targeta de crèdit s’aporten a través una passarel·la de pagament contractada amb el Banc Caixabank (polítiques de privacitat en el seu web www.caixabank.es) que al seu torn utilitza el proveïdor REDSYS per a processar els pagaments (política de privacitat en el seu web www.redsys.es). El Registre Mercantil vela que aquestes entitats, donat el caràcter de les dades que utilitzen, complisquen amb les més estrictes mesures de seguretat en matèria de pagaments online.

El domicili del Registre Mercantil de València és Avinguda Gran via Marqués del Turia núm.57 baix – CP: 46005 València.