Informació Provisions

Provisions Mercantils 

Provisions de fons i imports vigents en el Registre Mercantil de València ( Documents, Comptes i Llibres)

Accés a Models de Provisió

DOCUMENTS
COMPTES ANUALS
llibres
Provisió de Documents   
Documento Notarial 150  Euros
Instancia 150 Euros
Certificado de Acta 150 Euros
Mandamiento Judicial / Administrativo 150 Euros
Solicitud de Experto y Auditor 250 Euros
Solicitud de Jurisdicción Voluntaria 350 Euros
Nota Simple No tiene
Certificación 45 Euros
Llibres
Imports  Sense Retenció  Amb Retenció
1  28,91Euros 25,33 Euros
2 36,18 Euros 31,69 Euros
3 43,45 Euros 38,06 Euros
4 50,72 Euros 44,43 Euros
5 58,00 Euros 50,81 Euros
6 65,27 Euros 57,18 Euros
7 72,54 Euros 63.55 Euros
8 79,81 Euros 69,92 Euros
9 87,08 Euros 76,28 Euros
10 94,36 Euros 82,66 Euros
Comptes Anuals   
Provisió
Enviament Telematic No té
Presentació en el Registre (Paper o CD) 75 Euros
Imports 
Imports  Amb Retenció  Sense Retenció
Depòsit Base   50,73 Euros 57,91 Euros
+1doc    53,00 Euros 60,50 Euros
+2 doc  55,27 Euros 63,09 Euros
+3 doc 57,54 Euros 65,68 Euros
+4 doc  59,81 Euros 68,27 Euros

Documents Obligatoris: Instància, Certificació / Aprovació comptes, Fulla de dades generals, Balanç, Perdudes i guanys, Memòria, Informe mediambiental, Declaració d’Autocartera, i Titularitat real. Aquest últim document no es minuta.

Documents adicionals:Estat fluxos efectiu, Informe d’auditoria, Informe de gestió i Certificat SICAV.

S’annexa a continuació els aranzels aplicats a un Depòsit de Comptes Base. Aranzels aplicats als Deposits de  Comptes Base   
Numero de Arancel Cantidad  Importe
1   1 6,010121
20.1   2 6,010122
21.a  6 0,901518
23.1 2 3,005060
23.1.b  1 1,502530
23.1.d   1 1,502530
24.2   5 7,512650
25.c   11 23,552166
26   1 0,60
 50,60 + IVA 10,62 = 61,22 Euros

Conceptes Minutats

Aranzel  1 Per els seients de presentació.

Aranzel 20.1  Per els seients en llibre de deposit i llibre de inscripcions.

Arancel 21.a  Per les notes marginals.

Aranzel 23.1 Per la certificació estesa en la instància i en el llibre de depòsits amb referencia a la pràctica del depòsit.

Aranzel 23.1.b  Per el certificat enviat al presentant amb signatura  electrònica reconeguda del seient de presentació.

Aranzel 23.1.D Pel certificat enviat al presentador amb firma electrònica reconeguda en el que consta les dades de depòsit.

Aranzel 24.2 Per la busca necessària per a comprovar la situació de la societat respecte del depòsit de comptes d’exercicis anteriors, per la busca del CNAE, pel control que la societat és o no, Entitat d’Interés Públic , per la busca en el GLEIF de que la societat té atorgat o no  un codi LEI i per la busca en el Registre de Prestadors de Serveis a Societats i Fideïcomesos.

Aranzel 25.c  per arxiu de: la instància de depòsit, document corresponent a Dades Generals d’Identificació, ejemplar del document corresponent complementari del Full destinada  Dades Generals d’Aneu-la aplicació del resultat i el període mitjà de pagament als proveedores, archivo del document corresponent al Balance, documento corresponent al Compte de Pèrdues i Ganancias, archivo del document corresponent a la Memoria, archivo del document corresponent a la declaració d’autocartera, documento corresponent a l’Informe Medioambiental, certificado de l’acta de la Junta, un exemplar de la instància de sol·licitud que quedarà a disposició dels interessats. (art.368 RRM)”

Aranzel 25.E digitalització dels documents depositats. (només per als enviaments en suport paper i en suport CD/DVD).

Aranzel 26 comprobaciò  signatura electònica. 

Altres Conceptes

L’arxiu del document corresponent a la Declaració sobre la Titularitat real de les participacions o accions, NO ES MINUTA.
 
En les societats auditades s’afegirà un import corresponent a l’aranzel 24.2 per la comprovació de l’auditor de comptes en el ROAC.
 
Per cada document que s’afija al depòsit, com ara l’estat de canvis sobre el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu, l’informe de gestió, l’informe d’auditoria, el certificat corresponent sobre capital de les SICAV, informe d’auditoria, s’afegirà un concepte corresponent a l’aranzel 25.c

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para garantizar una mejor calidad de servicio. Si continuas navegando, entendemos que aceptas su uso. Política de Cookies

Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar