Avís Legal

Avís Legal

Llija acuradament aquest document. Aquest constitueix l’Avís Legal que estableix les condicions d’ús i regula l’accés, navegació i utilització del Lloc web situat en la URL www.rmvalencia.com (d’ara endavant, el “Lloc web”).

L’accés, navegació i utilització del Lloc web atribueix al visitant la condició d’usuari (d’ara endavant, el “Usuari”), implicant l’acceptació expressa i sense reserves de tots els termes del present Avís Legal, tenint aquesta validesa i eficàcia que qualsevol contracte celebrat per escrit i signat.

La seua observança i compliment seran exigibles respecte de qualsevol persona que accedisca, navegue o utilitze el Lloc web. Si Vosté no està d’acord amb els termes exposats, no accedisca, navegue o utilitze aquest.

Identificació

Titular: REGISTRE MERCANTIL DE VALÈNCIA CB (d’ara endavant, “Registre Mercantil de València”)

NIF: E97727168

Seu: Gran Via Marqués del Túria 57 baix València

E-mail: valencia@registromercantil.org

Telèfon: 963898926

Objecte i àmbit d’aplicació

El present Avís Legal regula l’accés, navegació i utilització del Lloc web, sense perjudici que el Registre Mercantil de València es reserva el dret a modificar la presentació, configuració i contingut del mateix, així com les condicions requerides per al seu accés o utilització. Les modificacions dels termes i condicions del present Avís Legal seran publicades en aquesta forma en què apareix aquest o a través de qualsevol tipus de comunicació dirigida als usuaris. L’accés, navegació i utilització del Lloc web després de l’entrada en vigor de les modificacions o canvis suposen la seua acceptació.

El Registre Mercantil de València es constitueix com una entitat de dret públic, que compta amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat, emparada per la llei i reconeguda per l’Estat, tenint com a finalitats principals la de Registre Mercantil de la província de València.

Per aquest motiu i per les atribucions assumides pel Registre Mercantil de València a través dels seus Estatuts generals, proporciona, administra i gestiona el Lloc web amb la finalitat d’aportar un mitjà en el qual es puguen exercir les funcions d’informació pròpies d’un Registre Mercantil d’una forma alternativa i eficient.

El Lloc web, des de la seua posada en funcionament, es dedica a oferir informació dels serveis propis així com oferir la possibilitat de realitzar pagaments TPV.

No obstant això, l’accés a determinats continguts i la utilització de concrets serveis pot trobar-se sotmés a condicions particulars, que seran en tot cas clarament mostrats. Aquestes condicions particulars podran substituir, completar o, si escau, modificar els termes del present Avís Legal. En cas de contradicció, sempre i en tot cas, prevaldran les condicions particulars.

Atenció a l’usuari

El Registre Mercantil de València, com a responsable del Lloc web i encarregat de la comercialització dels Serveis oferits a través d’aquesta, posa a la disposició dels usuaris un servei d’atenció a l’Usuari, disponible de dilluns a divendres, en horari de 09.00 a 17.00 hores, en el qual es donarà deguda atenció a totes les consultes, queixes i suggeriments plantejats en relació amb la subscripció de qualsevol dels Serveis.

En concret, les vies de contacte posades a la disposició dels Usuaris són les indicades en l’apartat d’Identificació.

El Registre Mercantil de València donarà resposta a les reclamacions o consultes rebudes en el termini més breu possible

Drets de propietat intel·lectual i industrial

Drets sobre el Lloc web i els seus Continguts.

El Registre Mercantil de València és titular o, si escau, compta amb les llicències corresponents sobre els drets d’explotació de propietat intel·lectual i industrial del Lloc web, així com de tots els Continguts oferits en aquest, incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu, la pròpia plataforma, textos, fotografies o il·lustracions, logos, marques, grafismes, dissenys, interfícies, o qualsevol altra informació o contingut i els serveis disponibles a través del mateix.

En cap cas s’entendrà que l’accés, navegació i utilització del Lloc web per part de l’Usuari implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total o parcial de dites dretes per part del Registre Mercantil de València. En accedir al Lloc web, l’usuari adquireix un dret d’ús dels continguts i/o serveis del Lloc web dins d’un àmbit domèstic i únicament amb la finalitat de gaudir de les prestacions del servei d’acord amb el present Avís Legal.

Les referències a marques o noms comercials registrats, o altres signes distintius, ja siguen titularitat del Registre Mercantil de València o de terceres empreses, porten implícita la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment del Registre Mercantil de València o dels seus legítims titulars. En cap moment, excepte manifestació expressa i per escrit en contrari per part del Registre Mercantil de València, l’accés, navegació o utilització del Lloc web o dels seus continguts confereix a l’Usuari cap dret sobre signes distintius en ell inclosos.

Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els Continguts del Lloc web i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, posar a disposició, transformar o distribuir, per qualsevol mitjà i sota qualsevol forma, la totalitat o part dels continguts inclosos en aquest, per a propòsits públics o comercials, si no es compte amb autorització prèvia, expressa i per escrit del Registre Mercantil de València o, si escau, del titular dels drets corresponents.

Així mateix, queda prohibit suprimir o manipular les indicacions de copyright o altres crèdits que identifiquen als titulars de drets dels continguts del Lloc web, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals, o qualsevol mecanisme de protecció o informació incorporada a aquests.

Enllaços

Enllaços a altres pàgines web.

En el Lloc web poden mostrar-se enllaços a altres pàgines web mitjançant diferents botons, links, bàners, continguts embeguts, etc., el Registre Mercantil de València informa que aquests es trobarien directament gestionats per tercers. El Registre Mercantil de València no té facultat ni mitjans humans ni tècnics, per a conéixer de forma prèvia, controlar o aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres plataformes a les quals es puguen establir enllaços des del Lloc web.

En conseqüència, el Registre Mercantil de València no podrà assumir cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a qualsevol plataforma o pàgina web a la qual es poguera establir un enllaç des del Lloc web, en concret, a títol enunciatiu i no limitatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

En aquest sentit, si els Usuaris tingueren coneixement efectiu que les activitats desenvolupades a través d’aquestes pàgines web de tercers són il·legals o contravenen la moral i/o l’ordre públic, hauran de comunicar-ho immediatament al Prestador a l’efecte de que es procedisca a deshabilitar l’enllaç d’accés a aquestes.

En qualsevol cas, l’establiment de qualsevol tipus d’enllaç des del Lloc web a una altra pàgina web aliena no implicarà que existisca algun tipus de relació, col·laboració o dependència entre el Registre Mercantil de València i el responsable de la pàgina web aliena.

Enllaços al Lloc web en altres plataformes i llocs web o xarxes socials.

El Registre Mercantil de València podrà posar a la disposició dels usuaris, a través de diferents eines i aplicacions, en particular, bàners, enllaços que permeten als usuaris accedir al Lloc web des de diferents pàgines, o fins i tot bàners en xarxes socials. La inclusió d’aquests enllaços té per únic objecte facilitar als usuaris l’accés al Lloc web.

L’establiment d’aquests enllaços no implica l’existència de relació alguna entre el Registre Mercantil de València i el titular, fabricador o distribuïdor de la plataforma on es troba l’enllaç, com tampoc l’acceptació i aprovació per part del Registre Mercantil de València dels continguts o serveis en les plataformes a les quals redireccionen, sent el seu titular, fabricador o distribuïdor l’únic responsable d’aquests.

En cap cas el Registre Mercantil de València comparteix amb Facebook, Twitter o qualsevol altra xarxa social que puga incorporar-se al Lloc web cap tipus d’informació de caràcter personal sobre els seus usuaris, sent la seua única finalitat l’establida en el present Avís Legal, així com en la Política de Privacitat del Lloc web. En aquest sentit, tota la informació que l’usuari desitge proporcionar a aquestes plataformes serà sota la seua pròpia responsabilitat, no intervenint el Registre Mercantil de València en aquest procés.

L’activació i ús d’aquests enllaços pot comportar la identificació i autenticació de l’usuari (mitjançant login o contrasenya) en les plataformes corresponents, completament externes al Lloc web i fora del control del Registre Mercantil de València. En accedir a xarxes externes, l’usuari ingressa en un entorn no controlat pel Registre Mercantil de València, per la qual cosa aquest no assumirà cap responsabilitat sobre la configuració de seguretat d’aqueixos entorns.

Atés que el Registre Mercantil de València no té cap control  sobre el contingut allotjat en aquests canals, l’usuari reconeix i accepta que aquell no assumeix responsabilitat alguna pel contingut ni pels serveis als quals l’Usuari puga accedir en aquestes pàgines, ni per qualsevol contingut, productes, serveis, publicitat, ni qualsevol altre material disponible en aquests. Per tal motiu, l’usuari ha d’extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació, continguts i serveis existents en els canals enllaçats, i sobre la informació pròpia o de tercers que vulga compartir en aqueixos canals.

Regles d’ús

No està permés i, per tant, les conseqüències seran exclusiva responsabilitat de l’usuari, l’accés o la utilització del Lloc web amb finalitats il·legals o no autoritzats, amb o sense finalitat econòmica. En particular, i sense que el següent llistat tinga caràcter absolut, ni limitatiu, queda prohibit:

 • Usar el Lloc web en forma alguna que puga provocar danys, interrupcions, ineficiències o defectes en el seu funcionament o en l’ordinador d’un tercer;
 • Usar el Lloc web per a la transmissió, instal·lació o publicació de qualsevol virus, codi maliciós o altres programes o arxius perjudicials;
  •Usar el Lloc web de manera que constituïsca una vulneració dels drets del Registre Mercantil de València o de qualsevol tercer;
  •Usar el Lloc web per a transmetre o publicar qualsevol material de caràcter difamatori, ofensiu, racista, vulgar, denigrante, pornogràfic, o de naturalesa obscena o amenaçadora o que puga causar molèstia a qualsevol persona;
  •Usar el Lloc web de forma il·legal, en contra de la bona fe, la moral i l’ordre públic;
  •Accedir o interactuar amb el Lloc web amb una identitat falsa, suplantant a tercers, utilitzant un perfil o realitzant qualsevol altra acció que puga donar lloc a confusió sobre la identitat de l’origen d’un missatge;
  •Accedir sense autorització a qualsevol secció del Lloc web, a altres sistemes o xarxes connectats a aquest, a qualsevol servidor del Registre Mercantil de València, per mitjà de piratege o falsificació, extracció de contrasenyes o qualsevol altre mitjà il·legítim;
  •Infringir, o intentar infringir, les mesures de seguretat o autenticació del Lloc web o de qualsevol xarxa connectada al mateix, o les mesures de seguretat o protecció inherents als continguts allotjats en el Lloc web;
  •Dur a terme alguna acció que provoque una saturació desproporcionada o innecessària en la infraestructura del Lloc web o en els sistemes o xarxes del Registre Mercantil de València, així com en els sistemes i xarxes connectats al Lloc web; i
  •Introduir dades que siguen manifestament falsos, sent o no l’Usuari coneixedor d’aquesta circumstància.

L’incompliment de qualsevol de les anteriors obligacions per l’Usuari podrà portar aparellada l’adopció pel Registre Mercantil de València de les mesures oportunes emparades en Dret i en l’exercici dels seus drets o obligacions, podent arribar a l’eliminació o bloqueig del compte de l’Usuari infractor, sense que medie possibilitat d’indemnització alguna pels danys i perjudicis causats.

El Registre Mercantil de València es reserva el dret a retirar tots aquells continguts, aportacions o comentaris que siguen contraris a la llei, la moral i l’ordre públic, sent a títol enunciatiu, però no limitatiu, aquells que vulneren la dignitat de la persona, discriminatoris, racistes, xenòfobs, que siguen contraris a la joventut o la infància, pornogràfics o que atempten contra la seguretat pública. En qualsevol cas, el Registre Mercantil de València no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats o altres eines de participació.

Responsabilitats i garanties

El Registre Mercantil de València no pot garantir la fiabilitat, utilitat o veracitat d’absolutament tota la informació continguda en la Web, ni tampoc de la utilitat o veracitat de la documentació posada a disposició a través del mateix.

En conseqüència, el Registre Mercantil de València no garanteix ni es fa responsable de: (i) la continuïtat dels continguts del Lloc web; (ii) l’absència d’errors en dites contingudes; (iii) l’absència de virus o altres components nocius en el Lloc web o en el servidor que ho subministra; (iv) la invulnerabilidad del Lloc web o la impossibilitat de vulnerar les mesures de seguretat que s’adopten per a aquest; (v) la falta d’utilitat o rendiment dels continguts del Lloc web; ni (vaig veure) els danys o perjudicis que cause, a si mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringira les condicions, normes i instruccions que el Registre Mercantil de València estableix, o a través de la vulneració de sistemes de seguretat.

No obstant això, el Registre Mercantil de València declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seues possibilitats i de l’estat de la tècnica, per a garantir el bon funcionament del Lloc web i reduir al mínim els errors del sistema, tant des del punt de vista tècnic com dels continguts publicats, així com per a evitar l’existència i transmissió de virus i altres components nocius als sistemes informàtics dels Usuaris.

El Registre Mercantil de València no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts subministrats per tercers a través del Lloc web. Si l’Usuari tinguera coneixement de l’existència d’algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que poguera suposar una infracció de drets de tercers, haurà de notificar-ho immediatament al Prestador perquè aquest puga procedir a l’adopció de les mesures oportunes.

El Registre Mercantil de València no serà responsable de la veracitat, integritat o actualització de les informacions publicades en el Lloc web provinents de fonts alienes, així com tampoc de les contingudes en altres plataformes en les quals se situe un bàner enllaçant al Lloc web. El Registre Mercantil de València no assumirà responsabilitat alguna quant a hipotètics perjudicis que pogueren originar-se per l’ús de les citades informacions. En cas que qualsevol usuari del Lloc web duguera a terme alguna actuació susceptible de ser considerada com a il·lícita, il·legal, contrària a les lleis o que poguera suposar la infracció o vulneració de drets de tercers, ho farà sota la seua sencera responsabilitat, mantenint indemne al Prestador per les seues actuacions.

Suspensió del lloc web

El Registre Mercantil de València es reserva el dret a suspendre, modificar, restringir o interrompre, ja siga temporal o permanentment, l’accés, navegació, ús, allotjament o descàrrega del contingut o ús de serveis del Lloc web, amb o sense prèvia notificació, als usuaris que contravinguen qualsevol de les disposicions detallades en el present Avís Legal, sense que medie la possibilitat per a l’Usuari d’exigir indemnització alguna per aquesta causa.

Confidencialitat i protecció de dades

De conformitat amb el REGLAMENT (UE) 2016/ 679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades) , el tractament de les dades de l’usuari es realitzarà conforme a la Política de Privacitat del Lloc web.

Generals

Els encapçalaments de les diferents clàusules són només informatius, i no afectaran, qualificaran o ampliaran la interpretació del present Avís Legal. Així mateix, el Registre Mercantil de València podrà modificar els termes i condicions ací estipulades, total o parcialment, publicant qualsevol canvi en aquesta forma en què apareix aquest Avís Legal o a través de qualsevol tipus de comunicació dirigida als Usuaris.

La vigència temporal del present Avís Legal coincideix, per punt, amb el temps de la seua exposició, fins que siga modificat total o parcialment, moment en el qual passarà a tindre vigència l’Avís Legal modificat.

Els serveis posats a la disposició de l’Usuari podran ser variats pel Registre Mercantil de València sense necessitat de previ avís. En el cas que algun dels serveis oferits tinga condicions particulars, aquestes seran degudament informades l’usuari i deuran ser acceptades amb anterioritat a la seua prestació.

Així mateix, el Registre Mercantil de València podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment i sense necessitat de pre-avís, l’accés als continguts del Lloc web, sense possibilitat per part de l’Usuari d’exigir indemnització alguna. Després d’aquesta extinció, seguiran vigents les prohibicions d’ús dels continguts exposats anteriorment en el present Avís Legal.

En el cas que qualsevol disposició del present Avís Legal fóra declarada nul·la o inaplicable, íntegrament o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà les restants disposicions del mateix.

El no exercici o execució per part del Registre Mercantil de València de qualsevol dret o disposició contingut en el present Avís Legal no constituirà una renúncia al mateix.

Legislació aplicable i jurisdicció competent

La normativa vigent determinarà les lleis que hagen de regir i la jurisdicció que haja de conéixer de les relacions entre el Registre Mercantil de València i els usuaris del Lloc web. No obstant això, sempre que tal normativa preveja la possibilitat per a les parts de sotmetre’s a un fur determinat, per a tota qüestió litigiosa derivada o relacionada amb el Lloc web, serà aplicable la legislació espanyola vigent en el moment dels fets. Així mateix, el Registre Mercantil de València i els Usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que poguera correspondre’ls, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Madrid (Espanya).

Per a presentar reclamacions en l’ús dels nostres serveis, pot dirigir-se per correu electrònic a l’adreça indicada en l’apartat d’Identificació, comprometent-nos a buscar en tot moment una solució amistosa del conflicte.

Direcció de contacte

Per a qualsevol aclariment sobre les presents condicions generals o qualssevol altres aspectes, té a la seua disposició les següents adreces:

Registre Mercantil de València.

Gran Via del Marqués del Túria 57 baix – 46005 – València

Suport Telefònic: 963898926

e-mail: valencia@registromercantil.org