Legalització de Llibres

Formularis de Legalització de Llibres  

Sol·licitud de Legalització (han d’Imprimir-se 2 còpies)

Sol·licitud de Rectificació dels llibres Legalitzats

 Certificació de tancament de Llibres en Blanco

 Programa Legalia per a la Legalització de Llibres

Per a realitzar la legalització de llibres de qualsevol exercici, cal descarregar el programa Legalia.

El programa i manual poden ser descarregats des de la pròpia pàgina de el Col·legi de Registradors punxa Ací.