Codi LEI
  • CODI LEI (Identificador d’Entitat Jurídica)

Sol·licitud de Codi LEI:

El Codi LEI (Legal Entity Identifier, per les seues sigles en anglés) és un identificador alfanumerico únic, compost per 20 caràcters (estàndard ISO 17442). Han d’estar en possessió d’aquest codi totes les entitats (amb o sense personalitat jurídica, excloent únicament a les persones naturals), que vagen a donar ordres a intermediaris financers per a realitzar transaccions sobre instruments admesos a negociació.

Pot obtindre’s el codi LEI a través del següent enllaç del Col·legi de Registradors, emplenant la sol·licitud, signant amb un certificat digital a nom de l’entitat o del sol·licitant del codi. Aquest portal també gestiona el cobrament relatiu als aranzels d’aplicació.

https://www.justicia.lei.registradores.org/

Per a més informació relativa a aquest tràmit, pot consultar-se l’apartat d’Informació del citat enllaç.

Les sol·licituds obtingudes en el citat enllaç, que tinguen indicat en el camp “oficina de tràmit”, el Registre Mercantil de València, seran revisades per aquesta oficina, que resoldrà estimant-les o desestimant-les, després d’examinar les dades facilitades en aquestes.

Les consultes prèvies a l’inici d’una sol·licitud poden ser referides a soporte.lei@corpme.es o 912701796 opc3, mentre que les consultes i tràmits referits a sol·licituds ja iniciades poden ser remeses directament a aquesta oficina, valencia.lei@registromercantil.org.

Manuals:

Legislació associada a aquest tràmit: