Signatura SCRegistradors
 • SIGNATURA ELECTRÒNICA
              SCR

Condiciones Obtenció /Renovació de Signatura SCR Professional 

És condició indispensable per a l’obtenció/renovació dels certificats de professional el següent:

 • Que se sol·licite una cita per a l’obtenció/renovació del certificat.
 • Agenda petició de CITA SCR .
 • Que el titular d’aquesta acudisca a les oficines del registre degudament identificat amb el DNI/NIE o equivalent vigent.
 • Que aportació un certificat original que acredite la seua condició de professional emés pel col·legi professional corresponent. Dita certificada deurà haver sigut expedit durant els 15 dies naturals anteriors a la data sol·licitada per a la renovació del certificat.
 • El dia de la cita en cas de renovació haurà d’aportar el dispositiu ETOKEN ALLADIN (clauer USB).

Cas de no complir algun dels requisits anteriors no podrà emetre’s el certificat

Condiciones Obtenció / Renovació de Signatura Personal o Representa’t

És condició indispensable per a l’obtenció/renovació dels certificats de tipus personal o de representant de societat el següent:

 • En cas de certificat de representant, la societat ha d’estar inscrita en el Registre Mercantil de València.
 • Que se sol·licite una cita per a l’obtenció/renovació del certificat.
 • Agenda petició de CITA SCR.
 • Que el titular d’aquesta acudisca a les oficines del registre degudament identificat amb el DNI/NIE o equivalent vigent.
 • El dia de la cita en cas de renovació haurà d’aportar el dispositiu ETOKEN ALLADIN (clauer USB).

Cas de no complir algun dels requisits anteriors no podrà emetre’s el certificat.

Enllaços: