Han sigut publicades en el BOE de 24 de maig de 2019 les Resolucions de 22 de maig de 2019 de la Direcció General dels Registres i del Notariat per la qual es modifiquen els Annexos I,II i III de l’Orde JUS/319/2018,de 21 de març y  per la qual s’aproven els nous models per a la presentació en el Registre Mercantil dels comptes anuals i de les comptes anuals consolidades dels subjectes obligats a la seua publicació.

La utilització de  els models aprovats per les esmentades Resolucions serà obligatòria per als comptes anuals formulades i aprovades pels subjectes obligats, que siguen presentades en el Registre Mercantil a partir de la data de la seua publicació en el BOE.

Enllaços:

Programa D2_2018: