Novetat: Ja es troba disponible el programa D2 per a la presentació dels comptes  anuals 

corresponents a l’exercici social iniciat a partir del  01/01/2020

Depòsit digital de comptes anuals – D2

Per a obtindre més  informaciò sobre els comptes anuals