Respecte de la pregunta que consta en la declaració d’activitat de prestació de serveis a tercers, article 2.1 o)  de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, és l’única i exclusiva que es presta?

   Pot induir a error a la vista de les declaracions presentades fins ara i les converses i cominicacions que hem tingut amb les seues presentants. l’emplenar SI, impedeix emplenar les caselles posteriors, determinant en aquest cas que tots els ingressos derivats de l’activitat econòmica del professional en la seua corresponent declaració de rendes, s’entendran produÏts  per prestacions de serveis a tercers.

   Per tant, si l’advocat, economista, etc…, a part de tindre alguna activitat com a prestador, té ingressos derivats de la seua professió per altres vies -que ha de ser l’habitual- haurà d’indicar NO en aqueixa casella i emplenar les caselles següents.