El passat 17 de Novembre el Registre va detectar un brot de COVID 19 entre el seu personal, per el que:

S’amplien els terminis de qualificació i despatx dels documents del Registre Mercantil de València des del 19 de Novembre fins a l’1 de Desembre de 2020 conforme a Resolució de RDGSJFP de data 19 de Novembre de 2020.

Qualsevol consulta ha de ser dirigida a la línia principal del telèfon 963898926 i, en cas de saturació pot realitzar la seua consulta per l’apartat de suggeriments amb l’enllaç situat al peu d’aquesta mateixa pàgina web. Assistir presencialment en aquests pròxims dies pot suposar un risc per a la seua salut, motiu pel qual es recomana encaridament l’ús de mitjans telemàtics o posposa consultes no urgents.

Atenció al Público – COVID 19

El Registre Mercantil de València, atenent les recomanacions de les autoritats sanitàries ha adoptat una sèrie de mesures excepcionals pel Coronavirus COVID-19 que s’emportaren a partir del 16 de març. Entre elles, cal destacar:

  • Només poden accedir al vestíbul 14 persones, separades entre si per 1,5 metres. Si accedeix i l’aforament està complet no pot romandre en el vestíbul.
  • Només s’atendrà individualment 1 persona en cada lloc d’atenció sense acompanyant.
  • L’horari d’obertura al públic és de 09.00 a 17.00 hores
  • No serà possible emplenar el document de la provisió de fons en el terminal situat en les dependències del Registre