El Registre Mercantil de Valéncia, ateses les recomanacions de les autoritats sanitàries ha adoptat una sèrie de mesures excepcionals pel Coronavirus COVID-19, que es  portaran  a efecte

  a partir del 16 de març. Entre elles, cal  destacar:

  • Només poden accedir al vestíbul 8 persones, separades entre si per 1,5 metres. Si accedeix i l’aforament està complet no pot romandre en el vestíbul.
  • Només s’atendrà individualment a 1 persona per finestreta.
  • L’ horari d’obertura al públic és de 09:00 a 17:00 hores.