Davant les diferents interpretacions motivades per l’Ordre JUS/794/2021, de 22 de juliol, per la qual s’aproven els models de presentació en el Registre Mercantildels comptes anuals dels subjectes obligats a la seua publicació i la situació creada per aquesta, informa; que els registradors mercantils, són aliens a les disposicions normatives que dicta el govern de la nació. Que no obstant això, es fan ressò dels inconvenients i dificultats que els operadors del registres mercantils tenen davant la situació d’immediatesa provocada per aquesta norma, i no han d’obviar-ho. És per això, per la qual cosa els titulars d’aquest Registre hem decidit de manera discrecional:

  • Que el document corresponent a la fulla *COVID, ha de depositar-se amb els comptes anuals de l’exercici 2020, si la presentació s’ha produït després de les 23.59 del dia 26 de juliol de 2021.
  • Que totes aquelles societats que presenten els comptes a partir de la data indicada, sense la fulla *COVID, seran qualificades defectuoses i si aquest és l’únic defecte del qual emmalalteixen els comptes, no provocarà els honoraris corresponents a la qualificació defectuosa.
  • Que el termini de presentació dels comptes anuals aprovats durant el mes de juny, seran catalogades en termini, si la seua presentació s’efectua fins a les 23.59 hores del dia 2 d’agost de 2021.