La present guia té per objecte servir d’ajuda a l’elaboració, *verificacióny depòsit de l’Estat d’Informació No Financera (d’ara en avant, *EINF). D’aquí ve que s’haja realitzat com a resultat de la col·laboració entre el Col·legi Oficial de Registradors d’Espanya i el Consell General d’Economistes d’Espanya.A Espanya, l’obligatorietat de presentar el *EINF s’estableix en la Llei 11/2018 respectant, en tot cas, els requisits recollits en la Directiva 2014/95/UE. No obstant això, si bé la presentació d’estats financers compta amb un ampli bagatge, la informació en matèria de sostenibilitat no tant, quan es tracta de l’àmbit d’empreses no cotitzades i amb una dimensió no tan gran, per això, assumim la conveniència d’elaborar un document que permeta una compressió apropiada del que suposa elaborar un adequat *EINF o informe en matèria de sostenibilitat que, de manera innegable, constituirà un punt cardinal en el funcionament i desenvolupament de les societats del futur, especialment per l’Estratègia Verda que han d’assumir tots els països membres de la UE i que influeix de manera notable en totes les polítiques europees presents i esdevenidores.

Per tot això, aquesta guia partirà principalment de la idea de fomentar el *reporting corporatiu com un tot, que inclou la informació financera i la no-financera o en matèria de sostenibilitat, amb la finalitat de fomentar l’elaboració i publicació d’informació en matèria de sostenibilitat, tal com s’està fent a Europa i a tot el món amb el procés de normalització emprés. D’igual manera, sembla primordial incidir en els esforços d’aconseguir una Europa sostenible, la qual cosa necessàriament es tradueix en què les empreses informen sobre tots els aspectes que tenen a veure amb sostenibilitat, àmbit ambiental, social i de governança (la classificació coneguda com *ESG: *Environmental, Social *and *Governance). Cal destacar que les normes europees relatives a sostenibilitat es troben, ara, en un procés de procés de revisió i desenvolupament que preveu la seua aplicació, en principi, al llarg de l’any 2023, de manera que la informació en matèria de sostenibilitat, ja seguint uns estàndards comuns, haurà de presentar-se amb base en el que es disposa en tals normes l’any 2024.

Guia de bones pràctiques per a l’elaboració de l’Estat d’Informació No Financera o en matèria de Sostenibilitat