Es comunica a tots els presentantes de Comptes Anuals Telemàtics i en suport CD/DVD, que la data d’expedició del certificat de l’acta de la junta, en la qual ha de constar l’empremta digital generada pel PROGRAMA D2, no pot ser mai anterior a la data de generació de la pròpia empremta. En cas que la data expedició del certificat de la junta siga anterior, els comptes seran qualificats de forma defectuosa.