El dia 25/05/18 entra en vigor el Reglament General de Protecció de Dades (UE 2016-679) mes conegut com RGPD, dita reglamento viene a substituir la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

Els informem que ja estan disponibles per a la seua descàrrega en la nostra web de tots els impresos amb les tanques a la nova normativa, és per això que els preguem que descarten la utilització dels models descarregats prèviament i comencen a utilitzar els nous models per a qualsevol sol·licitud nova que es realitze. Moltes gràcies per la seua col·laboració.