Castellano

Valencià

English

Reduir grandària Augmentar grandària Enviar per correu Imprimir pàgina

CODIS LEI (Identificador d'Entitat Jurídica)

 

El Codi LEI (Legal Entity Identifier, per les seues sigles en anglés) és un identificador alfanumèric únic, compost per 20 caràcters (estàndard ISO 17442) . Han d'estar en possessió d'este codi totes les entitats (amb o sense personalitat jurídica, excloent únicament a les persones naturals), que vagen a donar ordes a intermediaris financers per a realitzar transaccions sobre instruments admesos a negociació.

 

Pot obtindre's el codi LEI a través del següent enllaç del Col·legi de Registradors, omplint la sol·licitud, firmant amb un certificat digital a nom de l'entitat o del sol·licitant del codi. El dit portal també gestiona el cobrament relatiu als aranzels d'aplicació.

 

https://www.justicia.lei.registradores.org/

 

Per a més informació relativa a este tràmit, pot consultar-se l'apartat d'Informació del citat enllaç.

 

Les sol·licituds obtingudes en el citat enllaç, que tinguen indicat en el camp “oficina de trámite”, el Registre Mercantil de València, seran revisades per esta oficina, que resoldrà estimant-les o desestimant-les, després d'examinar les dades facilitats en les mateixes. Les consultes prèvies a l'inici d'una sol·licitud poden ser referides a soporte.lei@corpme.es, mentres que les consultes i tràmits referits a sol·licituds ja iniciades poden ser remeses directament a esta oficina, valencia.lei(at)registromercantil.org

 

Legislació associada a este tràmit:

-          Reglamento Delegado de la Comisión 590/2017.

-          DIRECTIVA 2014/65/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO.

-          REGLAMENTO (UE) No 600/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO.

-          Orden JUS/35/2014, de 20 de enero.

-          Reglamento UE nº648/2012 del Parlamento Europeo.

-          Real Decreto Ley 14/2013, de 29 de noviembre