Novetat: La Disposició Final 8a del Reial decret llei 19/2020, de 26 de maig (BOE 27/05/2020),

ha modificat els apartats 3 i 5 de l’article 40 del Reial decret llei 8/2020,de 17 de març, per tant, les DATES LÍMIT per a efectuar la presentació en termini de la legalització dels llibres i dels depòsits de comptes anuals seran les següents:

  • Data màxima per a presentar en termini la legalització dels llibres: 30 de SETEMBRE.
  • Data màxima per a celebrar la junta general ordinària que aprova els comptes i l’aplicació del resultat: 31 d’OCTUBRE 2020.
  • Data màxima per a presentar en termini el depòsit dels comptes anuals: UN MES des del dia en què s’haja celebrat la junta d’aprovació de comptes i aplicació del resultat (en cas de celebrar-se el 31 d’octubre la data màxima serà el 30 de novembre).
Respecte dels terminis de presentació dels depòsits de comptes i de la legalització dels llibres, tancats a 31 de desembre de 2020, aquests, seran els ordinaris. Si hi haguera algun canvi sobre aquest tema per algun decret derivat de la pandèmia, es reflectiran immediatament en aquest portal.