A conseqüència de la Ordre JUS/616/2022 de 30 de juny i Ordre JUS/615/2022, per la qual s’aproven els nous models per a la presentació en el Registre Mercantil  i per a major claredat els informem:

Nous models (Ordre JUS 615 i 616 2022):

Els nous models són obligatoris per a tots aquells comptes presentats a partir de l’entrada en vigor de l’Ordre JUS 615 i 616 2022 (05 de juliol de 2022).

Termini de presentació.

El deposite dels comptes anuals aprovats durant el mes de juny, es qualificaran en termini, si la seua presentació s’efectua abans de les 23.59 hores del dia 1 d’agost, conforme criteri establit per la *DGSJFP en resolució de 5 de juny de 2020.

Programa D2.

Programa D2 (Inclou formulari *Covid 19) per al depòsit de comptes anuals.

Normes tècniques d’emplenament de models i manuals.

Manual d’ajuda de Presentació telemàtica de comptes amb el programa D2.