Castellano

Valencià

English

Reduir grandària Augmentar grandària Enviar per correu Imprimir pàgina

EL REGISTRE MERCANTIL

 

El Registre Mercantil és una oficina pública que depén del Ministeri de Justícia.

 

Tots els assumptes del Registre Mercantil estan encomanats a la Direcció General dels Registres i del Notariat.

 

 

Quin és l'objecte del Registre Mercantil?

  • La inscripció dels empresaris i la resta de subjectes establits per la llei, i dels actes i els contractes relatius a aquests que determina la Llei i el Reglament del Registre Mercantil.
  • La legalització dels llibres dels empresaris, el depòsit i la publicitat dels documents comptables i el nomenament d'experts independents i auditors de comptes.
  • La centralització i la publicació de la informació registral, que es durà a terme pel Registre Mercantil Central conforme al Reglament del Registre Mercantil.