Castellano

Valenciā

English

Reduir grandāria Augmentar grandāria Enviar per correu Imprimir pāgina

   
    Com a NOVETAT per a la present campanya, motivada per la Resoluciķ de la DGRN de 15-03-2016 (BOE 06/04/2016) les empreses que tinguen designat i inscrit un auditor de comptes, inclús sent amb carācter voluntari, estaran obligades a auditar els comptes de l'exercici per al que va ser anomenat.

DEPŌSIT DE COMPTES.

INSTRUCCIONS PER A LA PRESENTACIĶ DEL DEPŌSIT DE COMPTES ANUALS DERIVADES DEL NOU PLA GENERAL COMPTABLE I DE L'ORDE MINISTERIAL DE 28 DE GENER DE 2009 (BOE 10/02/09) MODIFICATS PER MITJĀ DE RESOLUCIĶ DE LA DGRN DE 26 DE FEBRER DE 2016 (BOE 09/03/16) QUE APROVA ELS NOUS MODELS PER A LA PRESENTACIĶ DELS COMPTES ANUALS  

NOTA: El Registre Mercantil de Valčncia recomana la presentaciķ dels comptes per via telemática; per a evitar cues, esperes innecessāries, autoliquidacions prčvies i el desplaįament dels comptes en suport paper ķ CD/DVD.

Per a qualsevol consulta: TELČFON 963898541 // 963898926 Opciķ 3.

                                         ENVIAMENT TELEMĀTIC/D2  902734375